Bruksvilkår

For å kunne registrere deg i, og benytte deg av, dette systemet må du oppfylle noen vilkår:

  • Du må allerede være registrert som frivillig i Oslo Røde Kors. Ta kontakt med aktivitet for å bli registrert som frivillig. Dette gjelder alle aktiviteter bortsett fra for "Akuttovernatting for fattige tilreisende" hvor du ikke trenger å være registrert frivillig i Røde Kors for å delta.

Om du ikke oppfyller disse vilkårene, forbeholder Oslo Røde Kors seg retten til å trekke tilbake din tilgang til systemet.

Oslo Røde Kors, med underleverandører, er ikke ansvarlig for skader og tap som måtte oppstå ved bruk av dette systemet.


Frivillig 20.03.6   Bruksvilkår   Personvernerklæring   English